Tag "Nairobi Senatorial"

Taj Mall owner Gorasia to vie for Nairobi Senatorial seat on a Wiper party ticket

Controversial businessman Ramesh Gorasia has announced that he will vie for Nairobi Senatorial seat on a Wiper party ticket. Gorasia, who is also the owner of Taj Mall Embakasi  says